Kökar Namaz Vaxtları

AX / Ålands skärgård / Kökar

Kökar Qiblə İstiqaməti

N E S W

Kökar Qiblə İstiqaməti

Kompas İstiqaməti: 146.2°
Kökar, Ålands skärgård Qiblə İstiqaməti: Kompas İstiqaməti: 146.2° Coğrafi İstiqamət: 152.6°. Maqnit Sapma: -6.4°.
# İmsak Gün çıxır Zöhr Əsr Məğrib İşa Hicri Təqvimi
Namaz Vaxtı Eyni Olan Yaxın Yerlər

Kökar, Koekar

Inre Gloskär, (Inre Gloskar) Namaz Vaxtları
Lunderböte, (Lunderbote) Namaz Vaxtları
Ubbenholms Fjärden, (Ubbenholms Fjarden) Namaz Vaxtları
Bergskär, (Bergskar) Namaz Vaxtları
Södra Fjärdskär, (Sodra Fjardskar) Namaz Vaxtları
Ubbenholma Namaz Vaxtları
Morungskär, (Morungskaer) Namaz Vaxtları
Stenskär, (Stenskar) Namaz Vaxtları
Mjoö, (Mjooe) Namaz Vaxtları
Österbygge, (OEsterbygge) Namaz Vaxtları
Hellsö, (Hellso) Namaz Vaxtları
Söderby, (Soederby) Namaz Vaxtları
Stora Gråskär, (Stora Graskar) Namaz Vaxtları
Karlfjärden, (Karlfjarden) Namaz Vaxtları
Killingholm Namaz Vaxtları
Söderholm, (Soederholm) Namaz Vaxtları
Stenskär, (Stenskar) Namaz Vaxtları
Norrbuskär, (Norrbuskar) Namaz Vaxtları
Marskär, (Marskar) Namaz Vaxtları
Flattö, (Flatto) Namaz Vaxtları
Mörskäret, (Morskaret) Namaz Vaxtları
Gloskär, (Gloskar) Namaz Vaxtları
Finnö, (Finno) Namaz Vaxtları
Karlen Namaz Vaxtları
Örnholm, (Ornholm) Namaz Vaxtları
Karakobba Namaz Vaxtları
Kösholm, (Kosholm) Namaz Vaxtları
Amborsö, (Amborsoe) Namaz Vaxtları
Vängskär, (Vangskar) Namaz Vaxtları
Vålö, (Valo) Namaz Vaxtları
Trångsund, (Trangsund) Namaz Vaxtları
Målshära, (Malshara) Namaz Vaxtları
Södra Bergskär, (Soedra Bergskaer) Namaz Vaxtları
Torskär, (Torskar) Namaz Vaxtları
Skagholm Namaz Vaxtları
Vålö, (Valoe) Namaz Vaxtları
Sebborg Namaz Vaxtları
Briggskär, (Briggskar) Namaz Vaxtları
Sommarön, (Sommaron) Namaz Vaxtları
Stoffshära, (Stoffshara) Namaz Vaxtları
Klevskär, (Klevskaer) Namaz Vaxtları
Holmen Namaz Vaxtları
Nötbuskär, (Notbuskar) Namaz Vaxtları
Gottskär, (Gottskar) Namaz Vaxtları
Ubbenholmsfjärd, (Ubbenholmsfjard) Namaz Vaxtları
Norrkuggskärs Häran, (Norrkuggskars Haran) Namaz Vaxtları
Höskär, (Hoeskaer) Namaz Vaxtları
Vithäran, (Vitharan) Namaz Vaxtları
Långskär, (Langskar) Namaz Vaxtları
Storbuskär, (Storbuskar) Namaz Vaxtları
Gåsholm, (Gasholm) Namaz Vaxtları
Lågböthäran, (Lagbotharan) Namaz Vaxtları
Stackskären, (Stackskaren) Namaz Vaxtları
Marskär, (Marskar) Namaz Vaxtları
Finnö, (Finnoe) Namaz Vaxtları
Nasskär, (Nasskar) Namaz Vaxtları
Brändholm, (Brandholm) Namaz Vaxtları
Långvägskär, (Langvagskar) Namaz Vaxtları
Hellsö, (Hellsoe) Namaz Vaxtları
Alskär, (Alskar) Namaz Vaxtları
Storböthäran, (Storbotharan) Namaz Vaxtları
Gloskär, (Gloskar) Namaz Vaxtları
Bengtsholm Namaz Vaxtları
Örhärorna, (Orharorna) Namaz Vaxtları
Trubbenholm Namaz Vaxtları
Degerkuggskär, (Degerkuggskar) Namaz Vaxtları
Kökar, (Kokar) Namaz Vaxtları
Koppskär, (Koppskar) Namaz Vaxtları