Brändö Namaz Vaxtları

AX / Ålands skärgård / Brändö

Brändö Qiblə İstiqaməti

N E S W

Brändö Qiblə İstiqaməti

Kompas İstiqaməti: 146.3°
Brändö, Ålands skärgård Qiblə İstiqaməti: Kompas İstiqaməti: 146.3° Coğrafi İstiqamət: 152.9°. Maqnit Sapma: -6.5°.
# İmsak Gün çıxır Zöhr Əsr Məğrib İşa Hicri Təqvimi
Namaz Vaxtı Eyni Olan Yaxın Yerlər

Brändö, Braendoe, Braendoe vald, Brandjo, Brändö vald, bu lun de, Брандё, 布倫德

Korsö, (Korsoe) Namaz Vaxtları
Koskenpää, (Koskenpaa) Namaz Vaxtları
Hummelören, (Hummeloren) Namaz Vaxtları
Illesholm Namaz Vaxtları
Koholm Namaz Vaxtları
Koskenpää, (Koskenpaeae) Namaz Vaxtları
Nötören, (Notoren) Namaz Vaxtları
Bodholm Namaz Vaxtları
Killingholm Namaz Vaxtları
Ramsholm Namaz Vaxtları
Nötö, (Noto) Namaz Vaxtları
Söderholmen, (Soderholmen) Namaz Vaxtları
Norrholmen Namaz Vaxtları
Krakholm Namaz Vaxtları
Brändö, (Braendoe) Namaz Vaxtları
Björnholma, (Bjornholma) Namaz Vaxtları
Björnholma, (Bjoernholma) Namaz Vaxtları
Nällskär, (Nallskar) Namaz Vaxtları
Jåsholm, (Jasholm) Namaz Vaxtları
Väderskär, (Vaderskar) Namaz Vaxtları
Norrholmen Namaz Vaxtları
Brändö, (Brando) Namaz Vaxtları
Lökholm, (Lokholm) Namaz Vaxtları
Bockholm Namaz Vaxtları
Djurholm Namaz Vaxtları
Ramsö, (Ramso) Namaz Vaxtları
Horsö, (Horso) Namaz Vaxtları
Marskär, (Marskaer) Namaz Vaxtları
Ramsholmarna Namaz Vaxtları
Måsklobben, (Masklobben) Namaz Vaxtları
Slåttö, (Slatto) Namaz Vaxtları
Storskäret, (Storskaret) Namaz Vaxtları
Bodholm Namaz Vaxtları
Påpskär, (Papskaer) Namaz Vaxtları
Gloö, (Gloo) Namaz Vaxtları
Gråskär, (Graskar) Namaz Vaxtları
Fiskörarna, (Fiskorarna) Namaz Vaxtları
Gloören, (Glooeren) Namaz Vaxtları
Lammholm Namaz Vaxtları
Bernholm Namaz Vaxtları
Stora Börsskär, (Stora Borsskar) Namaz Vaxtları
Baggholma Namaz Vaxtları
Krokskär, (Krokskaer) Namaz Vaxtları
Slättskär, (Slattskar) Namaz Vaxtları
Södra Holmen, (Sodra Holmen) Namaz Vaxtları
Ödholm, (Odholm) Namaz Vaxtları
Notholm Namaz Vaxtları
Nötholm, (Notholm) Namaz Vaxtları
Falkklobb Namaz Vaxtları
Norra Langholm Namaz Vaxtları
Fiskö, (Fisko) Namaz Vaxtları
Krokholm Namaz Vaxtları
Lånholm, (Lanholm) Namaz Vaxtları
Lökholm, (Lokholm) Namaz Vaxtları
Granön, (Granoen) Namaz Vaxtları
Ramsholm Namaz Vaxtları
Svartskär, (Svartskar) Namaz Vaxtları
Rönnskär, (Ronnskar) Namaz Vaxtları